Polarismotto copy

POLSKI PRODUCENT OPRAW I SYSTEMÓW OŚWIETLENIA LED

Od ponad 20 lat jesteśmy obecni na rynku jako producent opraw, dostawca rozwiązań oświetleniowych, systemów zasilania, sterowania i zarządzania infrastrukturą oświetleniową, w tym aplikacji ściśle specjalistycznych. Od ponad 10 lat wykorzystujemy dostęp do technologii LED przez co zaliczamy się do prekursorów jej rozwoju w Polsce.

Oferujemy gamę opraw oraz systemów oświetleniowych dopasowanych do potrzeb naszych Klientów.
Nasi konstruktorzy współpracują wyłącznie ze sprawdzonymi i renomowanymi dostawcami przez co zapewniamy naszym Klientom energooszczędne i ekologiczne rozwiązania przy zachowaniu najwyższych norm jakościowych i standardów oświetleniowych. Realizujemy zlecenia przygotowania konstrukcji i technologii oraz produkcji na indywidualne zamówienie naszych Klientów.

12 copy4 copy

PROGRAM PRODUKCYJNY
Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w oświetleniu:
• Przestrzeni handlowych i usługowych
• Dróg, autostrad, stacji paliw, parkingów
• Przestrzeni magazynowych i przemysłowych
• Miejsc użyteczności publicznej
• Biur, hoteli, szpitali
• Architektury
Oferujemy kompleksową usługę zapewniając naszym Klientom pełne doradztwo na każdym etapie współpracy od analizy potrzeb,
przeprowadzenia pomiarów oświetlenia, opracowania koncepcji i projektu oświetlenia, do produkcji, dostawy i montażu.

pomiarypomiary2pomiary3

POMIARY OŚWIETLENIA
Dysponujemy nowoczesnym stacjonarnym oraz mobilnym laboratorium, pozwalającym przeprowadzać profesjonalne pomiary fotometryczne i termowizyjne w tym:
• Pomiar strumienia świetlnego
• Pomiar sprawności oprawy
• Charakterystyka rozsyłu światłości
• Pomiar temperatury barwowej
Wyniki badań przedstawiane są w postaci certyfikowanych raportów.

konstruktorzy copykonstr2 copykonstr3 copy

DZIAŁ KONSTRUKCYJNY
Nasz zespół konstruktorów i technologów, to grupa pasjonatów z dziedziny elektroniki, optyki oraz wzornictwa i projektowania form. Wiedza, wieloletnie doświadczenie oraz najnowocześniejsze oprogramowanie, pozwalają nam na szybkie wdrażanie nowych produKtów spełniających wysokie wymagania Klientów.

AUDYTY INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ
Eksperci z działu technicznego naszej firmy przygotowują audyty oświetlenia, w ramach których identyfikowane są obszary wymagające poprawy jakości oświetlenia,
obliczają możliwe do uzyskania oszczędności kosztów energii elektrycznej, przedstawiają optymalne rozwiązania.

EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA
Wybór technologii oświetleniowej ma kluczowy wpływ na otaczające nas środowisko naturalne. Technologia LED generuje do 60% mniejsze zużycie energii elektrycznej w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań.Oznacza to zmniejszenie produkcji energii elektrycznej i emisji CO2 do atmosfery. Używane w produkcji materiały nie zawierają substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego.

BEZPIECZEŃSTWO BIZNESU
Posiadamy niemal dwudziestoletnie doświadczenie wdrożeniowe i produkcyjne oraz ponad dziesięć lat doświadczenia związanego z wykorzystaniem technologii oświetleniowej LED. Pozwala to nam na dostarczanie produktów o najwyższej jakości i stały rozwój oferowanych rozwiązań. Zaufały nam największe światowe marki jak: CITY BANK, BNP PARIBAS BANK, MAKRO CASH AND CARRY, JOHNSON AND JOHNSON, TESCO i wiele innych.

projektowanie copyproj2 copy

DZIAŁ KONSTRUKCYJNY
Tworzymy kompleksowe projekty zaczynając od opracowania koncepcji po finalny projekt i dobór produktów. Projektujemy zarówno przestrzenie zewnętrzne takie jak drogi, place, budynki jak również powierzchnie biurowe, hale magazynowe i przemysłowe. Specjalizujemy się również w profesjonalnym aranżowaniu oświetlenia sieci handlowych.

LOGISTYKA I MONTAŻ
Dysponujemy wyspecjalizowanymi ekipami montażowymi oraz siecią punktów serwisowych na terenie całego kraju. Sprawnie koordynujemy montaże realizowane jednocześnie w wielu miejscach, zapewniając obsługę instalacyjną oraz formalną dotyczącą pozyskania wymaganych pozwoleń.

NAJWYŻSZE PARAMETRY
Nasze rozwiązania oświetleniowe powstają dzięki połączeniu doświadczenia polskich konstruktorów oraz know-how takich dostawców komponentów jak:
Osram, TRIDONIC, CREE.
Stawiamy wyłącznie na sprawdzonych dostawców oferując produkty spełniające najwyższe parametry techniczne oraz wymagania naszych Klientów.

Zapraszamy do Współpracy
EFL-Polaris Sp. z o.o.

Wdrożenie PRE copy

  Polarismotto copy

POLISH LED LIGHTING MANUFACTURER

We have 20 years of experience in fixture production and implementation of projects in lighting, power, control and management systems including highly specialized applications. We have produced, sold and installed LED lighting for over 10 years, making it one of the most experienced Polish companies in the field.

We offer a complete range of illumination systems tailored to client needs. Our designers work exclusively with proven and renowned suppliers to assure clients energy-efficient and environmentally friendly solutions while maintaining the highest quality norms and lighting standards. We are uniquely equipped and experienced to handle construction and technology prep as well as design and manufacture of special orders.

12 copy4 copy

COMPANY
Our solutions are ideal for:
• Retail and service facilities
• Roads, highways, petrol stations, parking lots
• Warehouses and industrial spaces
• Public spaces
• Offices, hotels, and hospitals
• Architecture
We offer comprehensive services guaranteeing clients complete support at every stage, beginning with need analysis, lighting measurement and specification,
lighting project concept and design, through manufacture, delivery and installation.

pomiarypomiary2pomiary3

MEASUREMENT AND SPECIFICATION
Our services include a stationary as well as a mobile lab enabling fully professional photometric and thermo imaging measurement of:
• Light flux
• Fixture efficacy
• CCT
• Luminous intensity distribution curve Test results are provided in the form of certified reports.

konstruktorzy copykonstr2 copykonstr3 copy

MANUFACTURING DEPARTMENT
Our manufacturing team consists of passionate electronics, optics and design professionals. Knowledge, multiyear experience as well as cutting-edge software
allow us to quickly implement new products to meet demanding client needs.

LIGHTING INSTALLATION AUDIT
Our expert technicians conduct audits to identify areas requiring illumination improvement, calculate achievable energy savings, and present optimum solutions.

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY SOLUTIONS
Selection of lighting has significant impact on our natural environment. LED technology requires up to 60% less electrical energy as compared to traditional lighting.
This results decrease in electrical energy production and CO2 emissions into the atmosphere. The materials used in our production process contain no substances
harmful to the natural environment.

EXPERIENCE = SECURITY
We offer 20 years of experience in implementing and production of lighting solutions as well as more than 10 years of experience with LED technology.
Our experience enables us to deliver the highest quality products and requires constant improvement of offered solutions.
The world’s biggest brands have trusted us, including: CITY BANK, BNP PARIBAS BANK, MAKRO CASH AND CARRY, JOHNSON AND JOHNSON, TESCO, and GE.

projektowanie copyproj2 copy

DESIGN
We offer comprehensive designs, from the conceptual stage to final project completion, including product selection.
Our professionals design outdoor spaces such as roads, squares, and buildings along with office spaces, warehouses and industrial facilities.
We specialize in professional arrangement of lighting for large retail clients.

LOGISTICS AND INSTALLATION
Our highly specialized managers and installers working through a network of service and support locations throughout the country,
efficiently coordinate installation projects in numerous locations simultaneously. In addition to contracting and installation,
we also offer assistance in obtaining required permits and certifications.

CUTTING-EDGE SPECIFICATIONS
Our lighting solutions combine the experience of Polish designers and the know-how of component suppliers such as CREE, OSRAM, PHILIPS, BRIDGELUX.
We work exclusively with proven providers who offer products that meet the highest technical parameters and the stringent demands of our clients.

You are most welcomed to cooperate with us.
EFL-Polaris Sp. z o.o.