Cel Projektu: Celem głównym Projektu jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstwa EFL Polaris sp. z o.o. poprzez wsparcie przedsięwzięć prowadzących do umiędzynarodowieniu jego działalności gospodarczej dzięki opracowaniu i wdrożeniu nowego modelu biznesowego ekspansji na nowe rynki zbytu.

Planowane efekty:

  • Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji – 5 szt.
  • Przychody ze sprzedaży produktów na eksport – 2 260 000,00 PLN

Całkowita wartość projektu: 822 142,64 PLN

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 274 117,61 PLN